ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ຂໍ້ຕົກລົງ

1

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແປພາສາ

2

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານບ້ານວັດທະນະທໍາຕົວແບບ, ກົມ, ກອງ, ສໍານັກງານ, ອົງການ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ເມືອງ, ນະຄອນ, ເທດສະບານ ວັດທະນະທໍາ

3

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານສື່ມວນຊົນ

4

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັດນັກຂ່າວ

5

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍາທ່ຽວ

6

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ ໂທລະພາບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ໃນ ສປປ ລາວ

7

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ສະຖານທີ່ພັກແຮມ

8

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຮ້ານອາຫານ

9

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

10

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເປິດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

11

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

12

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

13

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

14

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜານດາວທຽມ

15

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີປະທານຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດເພື່ອມໍລະດົກໂລກ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ

16

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ ສະໄຫມທີv

17

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການອອກແບບພິມໂຄສະນາ

18

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແປພາສາ

19

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດຮຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສິ່ງພິມ

20

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

21

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ,ຮ້ານອາຫານ,ສ່ວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

22

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານຂັ້ນໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກຢູ່ ສປປລາວ

23

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດທາງດ້ານສີລະສະຖາປັດຕະຍາກຳລາວ,ໃນການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ,ການກໍ່ສ້າງວັດວາອາຣາມ,ບູສະນີຍະຖານ,ສະຖານບູຮານ,ພະທາດ,ຫໍໂຮງ,ຫໍມູນເຊື້ອ,ຫໍວາງສະແດງ,ຫໍພິພິທະພັ