ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ພາລະບົດບາດບັນດາກົມ,ກອງ

1

ຫ້ອງການກະຊວງ

2

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

3

ກົມກວດກາ

4

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

5

ກົມສື່ມວນຊົນ

6

ກົມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ

7

ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມຈໍາໜ່າຍ

8

ກົມມໍຣະດົກ

9

ກົມຮູບເງົາ

10

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

11

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

12

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

13

ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ

14

ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

15

ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

16

ໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ

17

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

18

ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ

19

ກອງສິລະປະກອນແຫ່ງຊາດ

20

ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ

21

ກອງລະຄອນແຫ່ງຊາດ

22

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ

23

ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ

24

ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ

25

ສໍານັກພິມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍປື້ມແຫ່ງລັດ