ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ພາລະບົດບາດພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ

1

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

2

ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

4

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

5

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

6

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງອຸດົມໄຊ

7

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫົວພັນ

8

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

9

ວິທະຍາໄລ ວິຈິນສີນພື້ນເມືອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

10

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນຊຽງຂວາງ

11

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກວັດພູຈຳປາສັກ

12

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ

13

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

14

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຊຽງຂວາງ

15

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນ

16

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງໄຊສົມບູນ

17

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

18

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

19

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

20

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງສາລະວັນ

21

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງເຊກອງ

22

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຈໍາປາສັກ

23

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງອັດຕະປຶ