ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ດໍາລັດ

1

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 678/ນຍ

2

ດຳລັດວ່າດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງປະຈຳຊາດ

3

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຂ່າວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສໍານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

4

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງຕາໜ່າງ, ການນໍາເຂົ້າການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດ

5

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຊັບຊ້ອນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ ຖວທ

6

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ຖວທ

7

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ວັດທະນະທໍາ

8

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການບັນເທີງ

9

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ

10

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍວິຈິດສິນ

11

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ຫໍພິພິທະພັນ

12

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ