ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ພາລະບົດບາດພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ

1

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ

2

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກວັດພູຈຳປາສັກ

3

ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກໄຫຫີນຊຽງຂວາງ

4

ວິທະຍາໄລ ວິຈິນສີນພື້ນເມືອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

5

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງອັດຕະປຶ

6

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຈໍາປາສັກ

7

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງເຊກອງ

8

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງສາລະວັນ

9

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

10

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

11

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

12

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງໄຊສົມບູນ

13

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງວຽງຈັນ

14

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຊຽງຂວາງ

15

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

16

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

17

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫົວພັນ

18

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງອຸດົມໄຊ

19

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

20

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

21

ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

22

ພະແນກ ຖວທ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

23

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ